Vítejte v římskokatolických  farnostech          Soběchleby, Paršovice a Blazice  


Třetí neděle adventní, zvaná "Gaudete" podle vstupní antifony "Radujte se stále v Pánu". Tato neděle je jakoby vyňata z vážnějšího adventního rázu, přibližuje nás na chvíli k vánoční radosti. Lidové tradice vycházející z křesťanství na první neděli adventní rozsvěcují na adventním věnci "svíci proroků" na památku proroků, kteří předpověděli narození Ježíše Krista. Tato svíčka představuje naději. Na druhou neděli adventní, je zapálena svíce, která reprezentuje lásku, někdy označovaná jako "betlémská", symbolizující Kristovy jesle. Na třetí adventní neděli je zapálena růžová, tzv "pastýřská" svíčka, která představuje radost. Čtvrtá adventní svíčka se pak nazývá "andělská" a symbolizuje mír a pokoj.
O radost totiž není potřeba usilovat. Radost dostaneme jako dar, jestliže milujeme. Vykácíme-li ovšem všechny švestky v zahradě, připravíme se o slivovici, porazíme-li všechny stromy lásky ve svém srdci, připravíme se o radost. Jedno čínské přísloví říká: "Co děláš s radostí, to tě nikdy neunaví." Pokud se křesťan zamyslí, proč je Bůh šťastný, může dojít k překvapivé odpovědi - protože nikdy nemyslí na sebe. "Radostná" adventní neděle nám chce, dle mého skromného názoru připomenout, že jsme zváni k tomu, abychom jednali podobněŽádost

Pokud jste v uplynulém roce fotografovali různé akce, setkání a bohoslužby našich farností zašlete prosím fotografie na farní e-mail,abychom mohli aktualizovat naši fotogalerii. Předem děkujeme za vaše obrázky.Připomínky a vzkazy