Vítejte v římskokatolických  farnostech          Soběchleby, Paršovice a Blazice  

Od velikonočního pondělí až do soboty slavíme denně ve farním kostele v Soběchlebích týden Božího milosrdenství. Od 15:00 adorace, v 15:30 novéna a mše sv.

Hlavními celebranty a kazateli budou pozvaní kněží.

4. den - pondělí velikonoční - P. Mariusz Piwowarczyk, kaplan v Přerově. "Dnes Mně přiveď pohany a ty, kteří Mě ještě neznají. Také na ně jsem myslel při svém hořkém utrpení a jejich následná horlivost potěšila Mé srdce. Ponoř je do moře Mého milosrdenství."

5. den - úterý velikonoční - P. František Dostál, farář v Hustopečích. "Dnes Mně přiveď duše odloučených bratří. Hořkým utrpením drásali Mé Tělo i Srdce - Moji Církev. Když se vracejí k jednotě s Církví, hojí se Mé rány a tak zmírňují Mé utrpení."

6. den - středa velikonoční - P. Vitalij Molokov, farář v Červené Vodě. "Dnes Mně přiveď duše tiché a pokorné a duše malých dětí. Tyto duše jsou nejvíc podobné Mému srdci, ony Mě posilovaly, když jsem v hořkých mukách umíral."

7. den - čtvrtek velikonoční - P. Janusz Lomzik, děkan v Hranicích "Dnes Mně přiveď duše, které zvláštním způsobem uctívají a oslavují Mé milosrdenství. Tyto duše měly největší soustrast s Mým utrpením a nejhlouběji pronikly do Mého ducha."

8. den - pátek velikonoční - P. Jiří Šustek, kaplan v Rajnochovicích. "Dnes Mně přiveď duše, které jsou v očistci, ať prameny Mé krve ochladí jejich palčivou trýzeň. Všechny tyto duše velmi miluji, splácejí dluh Mé spravedlnosti. Je ve tvé moci přinést jim ulehčení."

9. den - sobota velikonoční - P. Josef Červenka, místní farář "Dnes Mně přiveď duše vlažné. Tyto duše zraňují Mé Srdce nejbolestněji. Největšího odporu se Mé duši v Getsemanech dostalo od vlažných duší. Ony byly příčinou, že jsem řekl: Otče, odejmi ode Mě tento kalich... Poslední záchranou pro ně je utéci se k Mému milosrdenství."

Slavnost Božího Milosrdenství v neděli 28. dubna 2019 v kostele v Soběchlebích.

Od 14:00 adorace a příležitost ke svátosti smíření, v 15:00 poutní mše sv. s požehnáním obrazu Božího Milosrdenství. Hlavní celebrant a kazatel

Mons. Pavel Posád, pomocný biskup z Českých BudějovicŽádost

Pokud jste v uplynulém roce fotografovali různé akce, setkání a bohoslužby našich farností zašlete prosím fotografie na farní e-mail,abychom mohli aktualizovat naši fotogalerii. Předem děkujeme za vaše obrázky.

Připomínky a vzkazy

CPR Jitřenka Hranice zve manželské i partnerské dvojice na vynikající kurz Manželské večery. Tento kurz začne ve středu 27. února v 18 hodin v restauraci Nadsklepí v Lipníku nad Bečvou.