Akce farnosti

 

Římskokatolické farnosti Soběchleby a Paršovice vás zvou na ADVENTNÍDUCHOVNÍ OBNOVU
v sobotu 30. listopadu 2019 v sokolovně v Paršovicích
přednáší Th.Lic. František Urban, Th.D. farář v Tovačově
Advent - naslouchání tomu, který přichází.
Program: 8:30 - zahájení - modlitba radostného růžence 9:00 - I. přednáška - meditace 10:30 - II. přednáška -...

NÁRODNÍ POUŤ DO ŘÍMA k 30 výročí svatořečení Anežky Českéa dalších poutních míst Itálie

Římskokatolická farnost Soběchleby vás srdečně zve na
titulární slavnost farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v SoběchlebíchSlavnost Nanebevzetí Panny Mariečtvrtek 15. srpna 2019 - zasvěcený svátek17:30 - modlitba slavného růžence18:00 - slavná mše sv. hlavní celebrant P. Vratislav Kozub, místoděkan a farář ve Všechovicíchv neděli 18. srpna...

Fatimsky den

13.08.2019

Farnost Soběchleby vás zve na Fatimskou pobožnost v úterý 13. srpna 2019 ve farním kosteleNanebevzetí PannyMarie v Soběchlebích
* * * * * * * * *
17:30 - modlitba radostného růžence s fatimskými zpěvy, svátost smíření.18:00 - mše sv. - celebruje novokněz Jan Faltýnek, kaplan z farnosti Holešov, rodák z Lipníka nad Bečvou. Po mši sv. adorace,...

fatimský den

11.06.2019

ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Soběchlebích