Akce farnosti

 

fatimský den

11.06.2019

ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Soběchlebích

Farnost Soběchleby pořádá poutní zájezd do Prahy a na Svatou Horu 8. a 9. května 2019, vhodný i pro rodiče s dětmi.Strava není v ceně zájezdu. Doporučujeme vlastní zdroje.
V programu počítáme ve středu s časem na večeři a ve čtvrtek na oběd.Přihlaste se prosím co nejdříve.

Pozvání na neděli Božího milosrdenství do Soběchleb.Mši sv. v 15:00 bude sloužit Mons. Antonín Basler, pomocný biskup.Přijďte se modlit za milost Božího milosrdenství pro nás i pro ty, kteří ho nejvíce potřebují.Pozvěte i své známé.Prosím kněze děkanátu o zmínce v nedělních ohláškách. Pozvěte je do Soběchleb,pokud nekonáte ten den pobožnost k...