Duchovní obnova

10.02.2018

Římskokatolické farnosti Paršovice a Soběchleby

vás zvou na

Postní duchovní obnovu

v sobotu 24. února 2018

v sokolovně v Paršovicích

přednáší P. Radek Sedlák, farář v Troubkách

Program:

8:30 - zahájení - modlitba růžence světla

9:00 - I. přednáška - meditace

10:30 - II. přednáška - meditace

11:30 - modlitba bolestného růžence

12:00 - oběd, přestávka

13:30 - konference, odpovědi na vaše dotazy

14:00 - III. přednáška - meditace

15:15 - křížová cesta ve farním kostele, svátost smíření

16:00 - mše sv. ve farním kostele, závěr duchovní obnovy

Všichni účastníci mají zajištěné občerstvení a oběd. Do 20. února 2018 odevzdejte na faře v Soběchlebích přihlášku s režijním poplatkem 150,-Kč, studenti 80,-Kč. Můžete se závazně přihlásit i na email: farasobechleby@seznam.cz. nebo telefon 731 621 105. Poplatek pak zaplatíte na místě. Mějte s sebou Písmo svaté NZ a sešit na poznámky. Při obnově bude prodej duchovní literatury.