Fatimská pobožnost

12.11.2017

Farnost Soběchleby

vás zve na

Fatimskou pobožnost

v pondělí 13. listopadu 2017

ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Soběchlebích

* * * * * * * * *

17:00 modlitba radostného růžence, fatimské zpěvy, svátost smíření, adorace s modlitbou korunky anděla z Fatimy

18:00 mše sv. - hlavní celebrant P. František Dostál, farář z Hustopečí nad Bečvou.

Přijďte do mariánského chrámu - katedrály Záhoří,

ze všech našich farností, modlit se za ty, kteří to nejvíce potřebují, jak si to přála Panna Maria ve Fatimě.

...mé Neposkvrněné Srdce nakonec zvítězí