Farní pouť do Svaté země

22.11.2017

Atraktivní zájezd do Izraele a Jordánska

7. - 18. 3. 2018

s CK AWERTRAVEL, Hviezdoslavova 1469/61, 90501 Senica,

PoutníZájezdy.CZ, internetová cestovní agentura, Dr. E. Beneše 750, 517 21 Týniště n/O,

Zveme vás na jeden z našich nejpopulárnějších zájezdů - na atraktivní zájezd do Izraele v kombinaci s Jordánskem. Čeká vás bohatý program za skvělou cenu (Jeruzalém, Betlém, Nazaret, plavba po Genezaretském jezeře, Mrtvé moře, Petra, Wadi Rum + noc v poušti atd.) v doprovodu excelentního průvodce a zážitky, které zůstanou nejen na fotografiích, ale především ve vašem srdci!

Cena: 20.900,- Kč + 260,- USD

Do 30. 11. 2017 od nás navíc obdržíte slevu 250,- Kč/osoba!

V ceně je zahrnuto:

  • Mezinárodní letenka Vídeň - Tel Aviv - Vídeň
  • Letištní poplatky
  • Hotelové ubytování s polopenzí + 1x ubytování v poušti - Wadi Rum
  • Doprava klimatizovaným autobusem během celého pobytu
  • Odborný průvodce - kněz
  • Transfer z Bratislavy na letiště Vídeň a zpět
  • Vstupy v Jordánsku včetně Petry
  • Komplexní cestovní pojištění

V ceně není zahrnuto:

  • Hraniční poplatky, víza a obslužné, které činí 80,- EUR (platí se průvodci)
  • Fakultativní výlety

duchovní doprovod a spoluorganizace poutního zájezdu

P. Josef Červenka, farář Soběchleby

Kontaktujte nás co nejdříve na email jose.brasero@seznam.cz,

nebo na tel. 731621105, vyplňte přihlášku a odešlete na uvedený email.

Do 15. prosince 2017 bude třeba složit zálohu 50% ceny v Kč. Dolary a další poplatky se budou vybírat až v Izraeli a Jordánsku.

Máte jedinečnou příležitost požádat svou rodinu, aby upustili od banálních vánočních dárků a přispěli vám na jedinečnou pouť do Svaté země. Určitě si to zasloužíte. Vždyť na Vánoce se přece zpívá: "Půjdem spolu do Betléma" a Betlém je ve Svaté zemi. Tak se tam vydejme.


Program poutního zájezdu:

1. den: Sraz v podvečerních hodinách v Bratislavě, transfer do Vídně, následně odlet do Tel Avivu. Po příletu transfer do Betléma, ubytování.

2. den: Po snídani program v Betlémě, návštěva Pole pastýřů, bazilika Narození Ježíše Krista, jeskyně Mléka, Herodion (Herodova pevnost)..., možnost nákupu suvenýrů, večeře ubytování.

3. den: Po snídani program v Jeruzalémě - Olivová hora - návštěva Dominus Flevit, místa kde Ježíš plakal nad Jeruzalémem. Prohlídka Getsemanské zahrady, baziliky Agónie (smrtelného zápasu Pána Ježíše). Baziliky Hrobu Panny Marie, Zeď nářků, hora Sion, Večeřadlo. Večeře a nocleh v Betlémě.

4. den: Po snídani návštěva Ain Karem - návštěva místa narození Jana Křtitele a místa navštívení Panny Marie u Alžběty. Prohlídka starého Jeruzaléma - místo Ježíšova odsouzení a bičování, křížová cesta - Via Dolorosa, bazilika Božího hrobu. Návrat do Betléma, večeře, ubytování.

5. den: Po snídani odjezd k Jordánu, Qasr al Jahúd - místo Ježíšova křtu na hranicích Izraele a Jordánska, místo působení sv. Jana Křtitele, odjezd k Mrtvému ​​moři, možnost koupání. Fakultativně Kumrán a Herodova pevnost Masada. Večeře, ubytování v Betlémě.

6. den: Po snídani brzy ráno přesun do Galileje. Prohlídka Nazareta - baziliky Zvěstování, kostela sv. Josefa. Místo prvního zázraku v Káně Galilejské, kde si manželé mohou obnovit manželské sliby. Odpoledne odjezd ke Genezaretskému jezeru: Hora Blahoslavenství, Kafarnaum - dům sv. Petra, Tabgha - místo zázračného rozmnožení chlebů a ryb, místo Primátu sv. Petra. Plavba po Genezaretském jezeře. Večeře ubytování v Nazaretě.

7. den: Po snídani výstup na horu Tábor (taxíkem za 7,- USD), prohlídka kostela Proměnění Páně. Přesun do Jordánska. Prohlídka Jerash - významné antické římské město. Přesun a ubytování v Petře.

8. den: Celodenní prohlídka Petry, někdejšího hlavního města nabatejské říše, vytesaného do skály (Římská provincie Arábie, kde se podle Gal 1,17 zdržoval i sv. Pavel). Program, prohlídka až po známý klášter, mše ve starém byzantském chrámu, večeře a nocleh v Petře.

9. den: Návštěva pouště Wadi Rum a noc na poušti. Asi 60 kilometrů jižně od Aquaby se nachází další skvost Jordánska, poušť Wadi Rum. Měsíční údolí okouzlí ohromnou silou. Prohlídka začíná nedaleko hory nazvané Sedm vrcholů moudrosti. Je proslulá a spojená s osobou, která je spjata s Wadi Rum a historií Sýrie a Jordánska - Lawrencem z Arábie. Byl to britský plukovník T. E. Lawrence. Do pouště se vyráží v otevřených džípech. Cestou se otevře jedna z nejkrásnějších pouštních scenérií světa. Působení slunce ještě více umocňuje obrazy nádherných skal. Wadi Rum byla poprvé zmíněna již v ptolemajovské geografii jako Aramon a také prý jako Ad i v Koránu. Nabatejci se zde zabydleli již ve 4. století. Vytvořili skalní malby v pískovcových masivech skal. Běh století, vítr a počasí erodovali masivy ve skalní věže a bizarní kopce tyčící se z hor písku, ve kterém se celá oblast přímo taje. Krása vyráží dech. Duhové masivy - duny jsou jednou velkou záplavou oranžovo-červeného písku. Když vystoupíte na vrcholek některého pahorku, rozprostře se před vámi fantastický obraz. Jen tehdy dokonale vidíte krásný přechod od béžové přes růžovou až po oranžovo-červenou. Wadi Rum je unikátní. Z barevného písku vyrůstají k nebi přímo vertikálně pískovcové útvary. Z roviny se zde tyčí jako obři. Kam oko dohlédne vidíte červené a oranžové odstíny pískovcových stěn či široké duny. Když natrefíte na beduíny, roztroušené velbloudy či posedíte na sepraném koberci a přijmete horký čaj nalévaný z otlučené staré konvičky, máte pocit zázraku. 25. června 2011 byla Wadi Rum zapsána jako součást Světového kulturního dědictví UNESCO.

10. den: Po snídani odjezd na horu Nebo - podle tradice místo smrti Mojžíše. Pokračování do Izraele. Nocleh v Betlémě.

11. den: Po snídani prohlídka Betánie, údolí Wadi Quelt, Jericho - nejstarší obydlené město světa, město proroka Elizea, ve kterém Ježíš uzdravil slepce Bartimaiose a navštívil dům celníka Zachea. Ježíš Kristus při svých cestách z Galileje do Jeruzaléma opakovaně procházel Jerichem. (Mt 20,29-33), (Lk 18,35-43). Večeře a nocleh v Betlémě.

12. den: Po snídani přesun přes Jaffa - Jope, přístav, který je zmiňovaný již ve Starém zákoně a byl důležitým místem apoštolské mise sv. Petra zmiňované ve Skutcích apoštolů. Kostel sv. Petra. Odjezd na letiště do Tel Avivu kolem oběda, odlet do Vídně následně transfer do Bratislavy.

Průvodce si vyhrazuje právo na změnu programu! Program v nabídkovém letáku je orientační a přizpůsobuje se odletovým časům a situaci v Izraeli.