Fatimská pobožnost

08.10.2017

Farnost Soběchleby

vás zve na

Fatimskou pobožnost

v pátek 13. října 2017

ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Soběchlebích

* * * * * * * * *

17:00 modlitba slavného růžence s fatimskými zpěvy, svátost smíření

17:30 mše sv. - celebruje místní farář P. Josef Červenka, po mši sv. adorace s modlitbou korunky anděla z Fatimy, světelný průvod kolem kostela se sochou Panny 

Příležitost k získání plnomocných odpustků v Jubilejním roce Fatimy. .