Fatimsky den

13.08.2019

Farnost Soběchleby vás zve na Fatimskou pobožnost v úterý 13. srpna 2019 ve farním kosteleNanebevzetí PannyMarie v Soběchlebích
* * * * * * * * *
17:30 - modlitba radostného růžence s fatimskými zpěvy, svátost smíření.18:00 - mše sv. - celebruje novokněz Jan Faltýnek, kaplan z farnosti Holešov, rodák z Lipníka nad Bečvou. Po mši sv. adorace, modlitba korunky anděla z Fatimy, svátostné a novokněžské požehnání.
Přijďte do mariánského chrámu - katedrály Záhoří, modlit se za ty, kteří to nejvíce potřebují, za obrácení hříšníků, jak si to přála Panna Maria ve Fatimě.
...mé Neposkvrněné Srdce nakonec zvítězí