fatimský den

11.05.2019

Farnost Soběchleby

vás zve na zahájení měsíčních

Fatimských pobožností

v pondělí 13. května 2019

v den svátku P. Marie Fatimské

ve farním kostele

Nanebevzetí Panny

Marie v Soběchlebích

* * * * * * * * *

17:30 - modlitba slavného růžence s fatimskými

zpěvy, svátost smíření.

18:00 - mše sv. - celebruje P. Ján Rušin, SVD. verbista,

adm. z Halenkova. Po mši sv. korunka anděla

z Fatimy, svátostné požehnání.

Přijďte do mariánského chrámu - katedrály Záhoří,

ze všech farností Záhoří, modlit se za ty, kteří to nejvíce potřebují, jak si to přála Panna Maria ve Fatimě.

...mé Neposkvrněné Srdce nakonec zvítězí