fatimský den

11.06.2019

Farnost Soběchleby

vás zve na

Fatimskou pobožnost

ve čtvrtek 13. června 2019

ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Soběchlebích

* * * * * * * * *

17:30 - modlitba bolestného růžence s fatimskými zpěvy, svátost smíření.

18:00 - mše sv. - po ní adorace, modlitba korunky anděla z Fatimy, svátostné požehnání. Kazatel jáhen Ondřej Talaš z AG v Kroměříži.

Přijďte do mariánského chrámu - katedrály Záhoří,

ze všech našich farností, modlit se za ty, kteří to nejvíce potřebují, jak si to přála Panna Maria ve Fatimě.

...mé Neposkvrněné Srdce nakonec zvítězí