slavnost kostela

11.08.2017

Římskokatolická farnost Soběchleby vás srdečně zve na

titulární slavnost farního kostela Nanebevzetí Panny Marie

v Soběchlebích

v neděli 13. srpna 2017

hodová slavnost

7:45 - mše sv. za farníky a občany farních obcí

10:30 - hodová mše sv.

18:00 - fatimská pobožnost, adorace a svátostné

požehnání, průvod na hřbitov, modlitba za


zemřelé farníky a občany, posezení v úterý 15. srpna 2017 v den slavnosti

Nanebevzetí Panny Marie

17:30 - modlitba růžence

18:00 - mše sv. za živé a + členy živého růžence

Maria Panna byla vzata do nebeské slávy, andělé se z toho radují, zpívají Pánu chvály. Připoj se i ty člověče.na faře.