adventní duchovní obnova

02.11.2017

Římskokatolická farnost Soběchleby

vás zve na

adventní

duchovní obnovu

v sobotu 9. prosince 2017

v kulturním domě v Soběchlebích

na téma "Jak se modlí křesťan"

přednáší P. Pavel Hofírek, děkan v Přerově

Program:

8:30 - zahájení - modlitba radostného růžence

9:00 - I. přednáška - meditace

10:30 - II. přednáška - meditace

11:30 - modlitba růžence světla

12:00 - oběd, přestávka

13:00 - konference, odpovědi na vaše dotazy

14:00 - III. přednáška - meditace

15:00 - adorace ve farním kostele a svátost smíření

15:45 - mše sv. ve farním kostele, závěr duchovní obnovy

Všichni účastníci mají zajištěné občerstvení a oběd. Do 6. prosince 2017 odevzdejte na faře v Soběchlebích, nebo v sakristiích našich kostelů přihlášku s režijním poplatkem 150,-Kč, studenti 80,-Kč. Můžete se závazně přihlásit i na email: farasobechleby@seznam.cz. nebo telefon 731 621 105. Poplatek zaplatíte na místě. Mějte s sebou Písmo svaté NZ a sešit na poznámky. Při obnově bude také prodej duchovní literatury.