MISIJNÍ NEDĚLE ve farnostech Soběchleby Paršovice Blazice

19.10.2017

"Misijní neděle je zvláštní příležitostí, která připomíná Božímu lidu neustálou platnost jejího misijního mandátu, neboť misie je věcí všech křesťanů..." (Jan Pavel II.) Slaví sejako den modlitby a podpory misií v každé diecézi, farnosti a instituci katolického světa.

Misijní neděle ve farnostech:

                                                       Soběchleby

                                                  Paršovice

                                           Blazice

sobota 21. 10. 2017

15:00 - misijní růženec a bufet pro misie v Blazicích

19:30 - setkání mladých na faře v Soběchlebích

21:00 - misijní růženec v kostele v Soběchlebích a Paršovicích

neděle 22. 10. 2017

7:45 - mše sv. Soběchleby - misijní kavárna na faře

9:15 - mše sv. Paršovice - misijní koláč před kostelem