Myšlenka se stala skutečností. Tragické události v Simře budou připomenuty Křížovou cestou.

01.04.2019

Myšlenka se stala skutečností. Tragické události v Simře budou připomenuty Křížovou cestou.

Ve čtvrtek 28. března mi pan biskup Josef Nuzík potvrdil svou účast na celé slavnosti v neděli 7. dubna 2019.

Všichni se shromáždíme v neděli 7. dubna v 13:30 u kaple v Simři, kde otec biskup požehná všech XIV. křížů, které pak poneseme

a postupně je budeme usazovat jako zastavení nové Křížové cesty smíření.

Na závěr KC bude v hodině milosrdenství v 15:00 ve farním kostele v Soběchlebích

sloužena mše sv. otcem biskupem Josefem Nuzíkem za všechny oběti násilné kolektivizace z celého Záhoří.

Když jsem plánoval datum akce netušil jsem, že se trefíme přesně na den kdy se bolestná událost stala.

Včera večer jsem našel na internetu tuto zprávu:

Bylo 7. dubna 1952, když osadu obstoupili milicionáři a příslušníci SNB vyhnali z domů ženy s dětmi a z výměnků starce.

"Lidem bylo řečeno, že je s nimi zacházeno ohleduplně, neboť v Rusku prý byli kulaci stříleni hned u vrat," zaznamenal spisovatel Pospíšil.

https://www.idnes.cz/olomouc/zpravy/osada-simre-kolektivizace-kulaci-komuniste-sedlaci-perzekuce-akce-kulak.A180421_396994_olomouc-zpravy_stk

Všechny vás drazí farníci a přátelé z celého Záhoří prosím o duchovní podporu a modlitbu za tuto akci. Někomu nemusí být i dnes připomínka této události příjemná.

Přepošlete tento email svým příbuzným, přátelům, známým a hlavně těm, kterých se bolestně dotkla násilná kolektivizace a komunistický teror v 50. letech. Ať ví celé Záhoří, že nechceme zapomenout, ale ani nenávidět. Chceme jako křesťané odpouštět a v modlitbě smíření si

připomínat památku těch, kteří nespravedlivě trpěli a museli nést kříž odsouzení, vězení a vyhoštění.

Srdečně zvu na Křížovou cestu kněze z farností Hostýnského Záhoří a okolních farností. Oznamte ve svých farnostech prosím tuto událost a pozvěte mým jménem farníky k účasti.

Také děkuji všem, kteří svým úsilím, prací a přípravou pomůžou vyrobit a instalovat kříže a zapojí se do do celé akce.

Pán vám žehnej.

P. Josef Červenka,

farář v Soběchlebích