Postní duchovní obnova

02.03.2019

Římskokatolická farnost Soběchleby vás zve na Postní duchovní obnovu 

s P. PhLic. Lukášem Engelmannem, farářem v Ostravě - Třebovicích,

 v sobotu 16. března 2019 v KD v Soběchlebích u Hranic na Moravě

Program:

8:30 - zahájení - modlitba růžence světla

9:00 - I. přednáška - meditace

10:30 - II. přednáška - meditace

11:30 - modlitba bolestného růžence

12:00 - oběd, přestávka

13:30 - konference, odpovědi na vaše dotazy

14:00 - III. přednáška - meditace

15:15 - křížová cesta ve farním kostele, svátost smíření

16:00 - mše sv. ve farním kostele, závěr duchovní obnovy

Účastníci obnovy mají zajištěné občerstvení a oběd. Přihlášku s režijním poplatkem 170,-Kč, studenti 80,-Kč. odevzdejte na faře v Soběchlebích, nebo v sakristii kostela do 10. března 2019. Ostatní se můžou přihlásit na email: farasobechleby@seznam.cz nebo sms na číslo 731 621 105. Poplatek pak zaplatíte na místě. Doporučujeme Písmo svaté NZ a sešit na poznámky