Poutní slavnost sv. Markéty

18.07.2019

 Poutní slavnost sv. Markéty ve farním kostele v Paršovicích

v neděli 21. července hodová mše sv. v 9:30

Bože, pomáhej nám, ať následujeme zářný příklad statečnosti a čistoty svaté Markéty, jejíž výroční památku s radostí slavíme, a dej, abychom měli užitek z toho, co ona získala svými zásluhami.