Pozvání na hody do Soběchleb a oslavu Panny Marie Nanebevzaté.

15.08.2019

Římskokatolická farnost Soběchleby vás srdečně zve na
titulární slavnost farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v SoběchlebíchSlavnost Nanebevzetí Panny Mariečtvrtek 15. srpna 2019 - zasvěcený svátek17:30 - modlitba slavného růžence18:00 - slavná mše sv. hlavní celebrant P. Vratislav Kozub, místoděkan a farář ve Všechovicíchv neděli 18. srpna 2019hodová slavnost
7:30 - mše sv. za farníky, dárce a dobrodince10:30 - hodová mše sv. za poutníky, starosty a občany farních obcí. Hlavní celebrant a kazatel RNDr. P. Jan Rajlich, dominikán. Zpívá sbor.
18:00 - mariánská pobožnost, Te Deum, svátostné požehnání. Novokněžské požehnání P. Ondřeje Talaše, kaplana ze Zlína. Průvod na hřbitov, modlitba za zemřelé, posezení na faře.