Slavnost výročí posvěcení kostela v Blazicích

18.07.2019

Slavnost výročí posvěcení kostela v Blazicích - 231 let

v sobotu 20. července v 17:30 - mše sv. s nedělní platností.

Bože, připomínáme si výroční den posvěcení tohoto kostela, ve kterém se shromažďujeme, abychom tě chválili; vyslyš naše prosby a stůj při nás, abychom ti zde sloužili vždy s čistým srdcem a stále plněji zakoušeli, že se na nás uskutečňuje spása.